Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

03/08/2023 13:43    26

Ngày 31/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Quyết định này phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung và Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. Quyết định này không điều chỉnh đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

Về thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (không bao gồm quyền sử dụng đất), quyết định quy định rõ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, quyết định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng: Quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo thẩm quyền được phân cấp, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh với quyết định của mìnhChủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện thiếu sót, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023./.

Cẩm Giang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 990

Tổng số lượt xem: 1584105

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang