Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ 01/6/2023, trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại Một cửa

01/06/2023 08:06    98

Ngày 08/3/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); yêu cầu Kế hoạch nhằm để triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

Trong nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nêu rõ: Từ ngày 01/6/2023, các bộ, ngành, địa phương phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Tháng 6/2023 cũng là thời điểm Bộ Công an xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối, chia sẻ để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Thu Thảo

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 575

Tổng số lượt xem: 1584030

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang