Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổng kết hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09/08/2023 08:37    67

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; trên cơ sở nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo kịp thời của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (viết tắt Trung tâm) đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 10/4/2023 về việc triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm cần phối hợp triển khai với các đơn vị có liên quan trong hoạt động thực hiện nội dung Chương trình như: Triển khai tổ chức các đợt truyền thông về TGPL cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức về chính sách TGPL; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm, chuyên đề về TGPL cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cở sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh về TGPL cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; biên soạn, in ấn sổ tay pháp luật về TGPL, tờ gấp pháp luật về chính sách TGPL cấp phát cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất đối với việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình.

 Trên cơ sở đó, ngày 18/4/2023 Giám đốc Trung tâm ban hành Kế hoạch số 11/KH-TGPL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Công văn số 29/TGPL ngày 13/6/2023; Công văn số 34/TGPL ngày 04/7/2023; Công văn số 40/TGPL ngày 20/7/2023 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây, Ba Tơ và Trà Bồng.

Ông Bùi Phú Vũ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phát biểu hội nghị.

 

Như chúng ta biết, Đối tượng Già làng, Người có uy tín, cán bộ cơ sở (viết tắt là người có uy tín) là những người có uy tín và có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số; Các tranh chấp mới phát sinh tại địa phương đều do người có uy tín hòa giải, giải quyết ban đầu. Do vậy, để người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách Trợ giúp pháp lý thì cần thiết phải nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho những người có uy tín tại vùng miền núi để họ có thể tuyên truyền và rút ngắn khoảng cách để pháp luật có thể tới thôn, bản và mọi người dân ở vùng miền núi và dân tộc thiểu số đều được hưởng chính sách của pháp luật nói chung và TGPL nói riêng; đồng thời, thông qua lớp tập huấn có thể bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho người có uy tín để họ có khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm giúp người dân được kịp thời được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Tại các buổi tập huấn, các Báo cáo viên đang công tác tại Trung tâm với nhiều năm kinh nghiệm đã trao đổi cùng các đại biểu một số chuyên đề như: Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan; Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Đồng thời, Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Qua 03 buổi tập huấn, có gần 400 đại biểu tham dự là những người có uy tín, trưởng thôn, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 tại các huyện Trà Bồng, Sơn Tây và Ba Tơ; thông qua buổi tập huấn đã nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật, đặc biệt pháp luật về Trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giúp cho người có uy tín làm cầu nối gắn kết giữa những người thuộc đối tượng TGPL tại địa bàn đến với Trung tâm khi người dân có nhu cầu về mặt pháp lý. Giúp cho bà con tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  có địa điểm đáng tin cậy để được giúp đỡ về mặt pháp luật, xây dựng các mô hình điểm giúp cho người dân kịp thời tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động TGPL có chất lượng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi gặp vướng mắc, tranh chấp liên quan tới pháp luật./.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

 

 

 

Thuyết Anh TGPL

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 550

Tổng số lượt xem: 1584022

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang