Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành

07/08/2023 13:29    34

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành; ngày 04/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3716/UBND-NC về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

(1) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước được phân công phụ trách khẩn trương rà soát toàn diện nội dung quy định trong các Luật, Pháp lệnh hiện hành để phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn; các quy định về thẩm quyền của các cấp, các quy định có nhiều thủ tục qua các tầng nấc trung gian, hình thức, không thực chất trong xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân (phải nêu rõ các điều, khoản, điểm của Luật, Pháp lệnh, quy định có liên quan) và đề xuất phương án hiệu quả, khả thi để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, điều, khoản, điểm cụ thể trong các Luật, Pháp lệnh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Nội dung đề xuất cần tăng cường phân cấp, phân quyền, tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của địa phương, cơ sở; giảm các tầng nấc trung gian, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, làm mất thời gian, tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, chống tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm… (chi tiết thực hiện theo mẫu tại Phụ lục kèm theo). Kết quả rà soát và nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định bất cập, chồng chéo, những vấn đề vướng mắc gửi về Sở Tư pháp trước ngày 08 tháng 8 năm 2023.

(2) Trên cơ sở kết quả rà soát và những nội dung kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định bất cập, chồng chéo, những vấn đề vướng mắc của các sở, ban, ngành và địa phương, giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 09 tháng 8 năm 2023.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và gửi kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo có chất lượng, đúng thời hạn quy định./.

Cẩm Giang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 754

Tổng số lượt xem: 1584147

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang