Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Bình Sơn

09/08/2023 08:20    27

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/6/2023) (viết tắt là Đoàn kiểm tra), trên cơ sở Kế hoạch của Sở Tư pháp kiểm tra công tác này tại huyện Bình Sơn (Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 30/6/2023). Trong 02 ngày, ngày 2,3/8/2023 Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn và cùng các đồng chí theo Quyết định số 958 đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bình Sơn.

 

 

Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía địa phương có ông Ung Đình Hiền, PCT UBND huyện vàcác thành viên Hội đồng đánh giá công tác chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; cấp xã có đại diện lãnh đạo UBND xã và công chức tư pháp - hộ tịch thuộc 06 xã (Bình An, Bình Trung, Bình Thạnh, Bình Phước, Bình Đông, Bình Chánh).

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu.

 

Mục đích của đợt kiểm tra là nắm bắt thông tin, đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đồng thời, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để hướng dẫn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của từng địa phương trong việc thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, triển khai ban hành các văn bản về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, kết quả đạt được, việc bố trí sử dụng kinh phí; kiểm tra thực tế hồ sơ công việc tại UBND cấp xã (các quyết định công nhận hòa giải viên, chi trả kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải và hòa giải viên…); Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải; hồ sơ đánh giá công tác chuẩn tiếp cận pháp luật...

Thời gian số liệu kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023.

Cách thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại UBND huyện, nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung kiểm tra ở cấp huyện và 06 xã thuộc huyện; kiểm tra, đối chiếu tài liệu minh chứng; trao đổi, thảo luận, hướng dẫn và thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

Qua kiểm tra cho thấy, huyện đã ban hành kịp thời một số văn bản chỉ đạo trong công tác này, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng và quan tâm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở kiện toàn kịp thời, đảm bảo... Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, hạn chế đó là chưa ban hành văn bản triển khai thực hiện các đề án PBGDPL và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác này, chưa triển khai kịp thời các văn bản luật mới ban hành, chưa kịp thời ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đối với xã về nông thôn mới nâng cao...

Hoạt động kiểm tra thực hiện nghiêm túc, khách quan, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và định hướng các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác này ở địa phương.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

 

 

Kim Hoan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 898

Tổng số lượt xem: 1584086

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang