Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:53 18/09/2023

Thực hiện Công văn số 3560/BTP-VĐCXDPL ngày 09/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3900/UBND-NC ngày 14/8/2023 về việc tham mưu thực hiện văn bản của Bộ Tư pháp và Thường trực Tỉnh ủy; Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), kết quả đạt được cụ thể như sau:

Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

13:59 29/08/2023

Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng và và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Xây dựng và và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

10:04 25/08/2023

Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, với một số điểm nổi bật sau đây:

Nghị định mới về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Nghị định mới về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

10:01 25/08/2023

Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng NgãI

Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng NgãI

14:37 14/08/2023

Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:22 10/08/2023

Thực hiện trách nhiệm được giao quy định chi tiết tại Luật Bảo vệ môi trường; ngày 07/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

13:43 03/08/2023

Ngày 31/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019

13:42 03/08/2023

Ngày 21/7/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

13:41 03/08/2023

Ngày 21/7/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó:

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đối với các nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đối với các nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

13:39 03/08/2023

Ngày 21/7/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với các nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 959

Tổng số lượt xem: 1584071

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang