Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đội thi của tỉnh Quảng Ngãi hăng say tập luyện, hào hứng, sẵn sàng tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Đội thi của tỉnh Quảng Ngãi hăng say tập luyện, hào hứng, sẵn sàng tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

02:21 14/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (viết tắt là Hội thi), trên cơ sở nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản phối hợp với UBND thành phố thành lập Đội thi của tỉnh tham dự Hội thi, Đội thi có 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên là hòa giải viên chính thức và 01 thành viên là hòa giải viên dự bị (có 01 người làm đội trưởng) và 05 người khác tham gia các vai phụ trong các phần thi giới thiệu và tiểu phẩm.

Sở Tư pháp Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại 02 huyện trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại 02 huyện trên địa bàn tỉnh

00:35 14/09/2023

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023, trên cơ sở Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 22/8/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2023; trong 02 ngày 06/9 và 08/9/2023 Sở đã phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và huyện Bình Sơn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 300 đại biểu tham dự là công chức Phòng Tư pháp huyện, tập huấn viên hòa giải cơ sở huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp - hộ tịch; Tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.

Triển khai thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Triển khai thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

14:28 14/08/2023

 Nhân dịp kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam ( 10/8/1961-10/8/2023), đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Trong nội dung kế hoạch đã căn cứ chức năng nhiệm vụ giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Viết tắt là Trung tâm TGPL) thực hiện công tác thực hiện truyền thông về TGPL, tăng cường khả năng tiếp cận TGPL đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Tổng kết hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tổng kết hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:37 09/08/2023

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; trên cơ sở nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo kịp thời của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (viết tắt Trung tâm) đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 10/4/2023 về việc triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm cần phối hợp triển khai với các đơn vị có liên quan trong hoạt động thực hiện nội dung Chương trình như: Triển khai tổ chức các đợt truyền thông về TGPL cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức về chính sách TGPL; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm, chuyên đề về TGPL cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cở sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh về TGPL cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; biên soạn, in ấn sổ tay pháp luật về TGPL, tờ gấp pháp luật về chính sách TGPL cấp phát cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất đối với việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình.

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Bình Sơn

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Bình Sơn

08:20 09/08/2023

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/6/2023) (viết tắt là Đoàn kiểm tra), trên cơ sở Kế hoạch của Sở Tư pháp kiểm tra công tác này tại huyện Bình Sơn (Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 30/6/2023). Trong 02 ngày, ngày 2,3/8/2023 Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn và cùng các đồng chí theo Quyết định số 958 đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Bình Sơn.
Sở Tư pháp Tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới tại huyện Ba Tơ và Sơn Hà

Sở Tư pháp Tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới tại huyện Ba Tơ và Sơn Hà

07:44 08/08/2023

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2023 (Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 03/7/2023). Theo đó, trong 03 ngày 27,28/7 và 01/8/2023 Sở đã phối hợp với UBND huyện Ba Tơ và Sơn Hà tổ chức 03 lớp tập huấn cho hơn 350 đại biểu tham dự; Trưởng đoàn công tác của Sở có bà Phạm Thị Thanh Ngọc - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Sở, cùng 03 đồng chí chuyên viên phòng PBGDPL của Sở; phía địa phương đại diện lãnh đạo Phòng tư pháp, báo cáo viên pháp luật huyện, cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn huyện, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, hòa giải viên cơ sở.

 

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13:53 31/07/2023

Để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 26/7/2023, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của toàn đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp; đồng chí Tôn Long Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Cao Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, biển và hải đảo tại huyện Lý Sơn

Sở Tư pháp Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, biển và hải đảo tại huyện Lý Sơn

15:53 25/07/2023

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 03/7/2023, Sở Tư pháp đã ban hành 02 Kế hoạch về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới và kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển và hải đảo năm 2023 (Kế hoạch số 58/KH-STP, Kế hoạch số 59/KH-STP). Theo đó, trong ngày 19-20/7 Sở đã phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức lớp tập huấn cho gần 200 đại biểu tham dự; trưởng đoàn công tác của Sở có bà Phạm Thị Thanh Ngọc - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở, cùng các đồng chí đi trong đoàn; phía địa phương có ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan ở huyện, báo cáo viên pháp luật huyện, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, hòa giải viên cơ sở.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật (đợt 02)

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật (đợt 02)

15:13 25/07/2023

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-HĐPBGDPL ngày 17/02/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023, hôm nay, ngày 25/7/2023, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật: Luật Thanh tra; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Trong 04 văn bản luật này thì có 03 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, đó là các luật: Luật Thanh tra; Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, trong đó một số quy định tại luật này được áp dụng từ năm 2025, 2027, 2028, 2029, 2031, 2032.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình

14:43 25/07/2023

Ngày 19/7/2023, Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2023 cho các cán bộ và cộng tác viên làm công tác gia đình, công tác hoà giải cơ sở, các chi bộ thôn, trưởng thôn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Lý Sơn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 800

Tổng số lượt xem: 1584116

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang