Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các quy định sửa đổi về xuất, nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

Các quy định sửa đổi về xuất, nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

13:40 03/08/2023

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với nhiều quy định mới đáng chú ý như:

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

10:40 19/04/2023

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trả lời vướng mắc trong thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trả lời vướng mắc trong thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10:33 19/04/2023

Vừa qua, có 01 đơn vị hành chính huyện đã gửi Sở Tư pháp đề nghị làm rõ một số nội dung trong thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tiêu chí 9.6 Phụ lục I của Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, làm rõ 02 nội dung:
Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

08:26 18/04/2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (Nghị định 12). Nghị định 12 có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và sau thời gian gia hạn theo Nghị định 12, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành; cụ thể:

Quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

08:37 17/04/2023

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh

09:34 11/04/2023

Ngày 31/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương đã ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 đảm bảo kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm và đạt hiệu quả; trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 404/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/02/2023 của Bộ Tư pháp; ngày 07/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1481/UBND-NC hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

Thủ tướng Chính phủ quy định về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ quy định về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

14:45 10/04/2023

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo đó, nội dung Quyết định quy định về nguyên tắc hoạt động; tổ chức, quản lý, vận hành; dịch vụ và ứng dụng; kết nối; bảo đảm an toàn thông tin; chất lượng; kinh phí bảo đảm hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ của Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là Mạng truyền số liệu chuyên dùng).
Một số quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Một số quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

16:19 07/04/2023

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

14:47 05/04/2023

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như:

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

10:15 29/03/2023

Ngày 28/02/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (Pháp lệnh số 04). Pháp lệnh 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 719

Tổng số lượt xem: 1584143

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang